Tuesday, 8 January 2013

Himpunan Membenarkan Penggunaan Kalimah Allah?

Adakah Himpunan yang Pakatan Rakyat rancangkan pada sabtu ini akan memperjuangkan pengunaan kalimah 'Allah' oleh penganut kristian?

Persoalan ini perlu dijawab oleh barisan kepimpinan Pakatan Rakyat terutamanya PAS apabila pada hari ini mereka telah berstuju secara bersama bahawa kalimah Allah boleh digunakan oleh penganut agama lain.Ini amatlah bertentangan dengan undang-undang yang sedia ada dan juga fatwa

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-82 yang bersidang pada 5 - 7 Mei 2008 telah membincangkan Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah. Muzakarah telah memutuskan bahawa lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam lain. Oleh itu wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.(boleh dirujuk di SINI)

Rakyat perlu tahu terutamanya yang beragama islam, adakah mereka yang berkumpul pada hari itu adalah untuk menyokong penganut agama lain dalam mengguna kalimah 'Allah' , yang mana penggunaannya nanti tidak akan menepati kehendak sebenar istilah 'Allah' yang dipercayai tidak diberanak dan diperanakkan?
rujukan video di SINI

No comments:

Post a Comment